Terugvordering van teveel betaalde Spaanse erfbelasting

BELANGRIJK BERICHT VOOR NEDERLANDSE ERFGENAMEN


Bent u erfgenaam van iemand met een Spaanse woning & banktegoeden?

Bent u niet-resident in Spanje?

Heeft u in de afgelopen 4 jaren in Spanje erfbelasting betaald wegens ontvangen erfenis?


Terugvorderingsactie richting Spaanse fiscus

Onder de huidige Spaanse successiewetgeving worden residenten en niet-residenten van Spanje ongelijk behandeld. Dit heeft tot gevolg dat niet-residente erfgenamen de volle verschuldigde erfbelasting betalen, terwijl fiscaal-residente erfgenamen in de meeste gevallen praktisch geen erfbelasting verschuldigd zijn.

Een aantal Spaanse deelstaten, waaronder Catalunya, maar ook de deelstaat Valencia met de provincie Alicante, waar veel Nederlanders een (tweede) woning bezitten, hanteert een vrijstelling van 99% of 75% op de belastingquota voor bijv. de langstlevende echtgenoot en kinderen.

Volgens de Europese Commissie is hier sprake van schending van het beginsel van non-discriminatie en is de Spaanse wetgeving in strijd met de Europese verdragsbepalingen. Om een eind aan deze discriminatoire behandeling te maken heeft de Europese Commissie in oktober 2011 Spanje voor het Europese Hof gedaagd.

Op 3 september 2014 heeft het Europese Hof uitspraak gedaan en Spanje veroordeeld tot gelijkstelling van residenten en niet-residenten inzake erfbelastingwetgeving.

Dit biedt de benadeelden de mogelijkheid om nagenoeg alle in het verleden betaalde erfbelasting met terugwerkende kracht terug te vorderen. In verband met de verjaringstermijn in Spanje mag de claim op de fiscus echter niet ouder zijn dan 4 jaar.

Wie is gerechtigd de vordering in te stellen?

• De erfgenaam van een erflater m/v die ten tijde van overlijden geen Spaans resident was
• De erfgenaam tevens niet-resident van een erflater m/v die ten tijde van overlijden Spaans resident was

Gezien de korte verjaringstermijn adviseren wij u om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen.

Wij helpen u hierbij. Neem vandaag nog contact met ons op!