Vorige week heb ik de werking van de Wettelijke Verdeling uiteengezet.
Deze week bespreek ik een alternatieve langstlevende testamentvorm de Tweetrapsmaking U kunt het betalen van erfbelasting bij het overlijden van de eerste ouder voorkomen, door in een nieuw testament elkaar tot enig erfgenaam te benoemen. De kinderen erven bij het eerste overlijden dus niets, ook niet op papier.

Dit heeft als gevolg dat bij het eerste overlijden de langstlevende geen erfbelasting hoeft te betalen, mits de erfenis niet groter is dan € 600.000,- (belastingcijfers 2010).

Indien u in gemeenschap van goederen bent gehuwd mag uw gezamenlijke vermogen dus bijna € 1.200.000,- bedragen. Maar let op: ook de waarde van de aan de langstlevende toekomende pensioenen en levensverzekeringen tellen hier mee.

Als later de langstlevende overlijdt erven de kinderen het vermogen wat over is en pas dan dient er met de fiscus te worden afgerekend. Dat is meestal geen probleem omdat er dan geld voorhanden is. Het huis zal immers verkocht worden of het geld komt vrij.

Om te voorkomen dat de kinderen bij het overlijden van de tweede ouder teveel belasting moeten betalen, kan in het testament een zogenaamde “tweetrapsmaking” worden opgenomen. De kinderen worden daarbij in het testament tot opvolgende erfgenamen benoemd (zogenaamde “verwachters”). Deze regeling voorkomt een te hoge aanslag erfbelasting.

Door de tweetrapsmaking erven de kinderen in twee delen, het eerste deel van de eerst overleden ouder en het tweede deel van de laatst overleden ouder. Zodoende vallen beide erfdelen in een lager tarief en op beide erfdelen is mogelijk nog een vrijstelling van toepassing. Als er een kind eerder overlijdt, komen diens kinderen (de kleinkinderen) in zijn of haar plaats.

Kortom: erfbelasting wordt pas betaald als de kinderen daadwerkelijk de nalatenschap erven en er dus geld beschikbaar is.

De Tweetrapsmaking kan met name interessant zijn voor de Nederlandse resident met Spaans onroerend goed, die wenst dat:
• de langstlevende de vrijstellingen in Nederland én Spanje kan benutten;
• de langstlevende géén erfbelasting betaalt;
• de langstlevende volledig eigenaar wordt van de Spaanse woning;
• de kinderen of overige erfgenamen, na het eerste overlijden, géén erfbelasting betalen in Spanje én in Nederland;
• bij overlijden van de langstlevende, de kinderen of overige erfgenamen uiteindelijk ook minder erfbelasting betalen.

FLORES Juridisch Advies informeert u over de diverse langstlevende testamentvormen en adviseert u graag persoonlijk op basis van o.a. bestaande testamenten, uw (non-)residentschap, gezinssituatie en familievermogen.

Volgende week: Nederlanders en Spaans erfrecht?