Wijzigingen in NIE aanvraag per 1 juli 2011
Bij Koninklijk Besluit van 20 april 2011, RD 557/2011 is er een belangrijke wijziging aangebracht in de procedure tot aanvraag van het ‘Número de Identidad de Extranjero’ (NIE- nummer; het identiteitsnummer voor een buitenlander in Spanje). Een NIE is ‘un número personal, único y exclusivo, de carácter secuencial’, wat wil zeggen een persoonlijk nummer, uniek en exclusief, aan de houder gekoppeld. Iedere buitenlander moet een NIE in zijn bezit hebben wanneer men bijvoorbeeld een woning wil kopen, een erfenis gaat ontvangen, een hypotheek wil afsluiten of een Spaanse bankrekening wil openen.

Het aanvragen van de NIE wás mogelijk op de volgende manieren:
• Door het persoonlijk aanvragen bij het bureau van de commissaris van de ‘Policia Nacional’, bij één van de Buitenlanderkantoren (Oficinas de Extranjeros) en bij het Spaanse consulaat in Amsterdam.
• Maar ook op basis van een notariële volmacht kon de Nederlandse ingezetene een familielid, de makelaar, de ‘gestor’ of de jurist als gevolmachtigde aanwijzen om in Spanje de NIE aan te vragen en op te halen.
Dit laatste nu is vanaf 1 juli 2011 verleden tijd.

Belangrijkste wijziging
Wanneer men als Nederlander een NIE- nummer wil aanvragen, zal dit voortaan persoonlijk moeten gebeuren bij de betreffende instantie. Men kan niet meer een volmacht verlenen om een derde voor u de NIE aan te laten vragen. Noodzakelijk voor een NIE aanvraag in Spanje of bij het Spaanse consulaat in Amsterdam in de nieuwe situatie zijn; uw persoonlijke aanwezigheid, uw paspoort, een kopie paspoort, één pasfoto, een ondertekende en volledig ingevulde origineel en kopie van het NIE- aanvraagformulier en een door de bank afgestempeld modelformulier ter bewijs van voldoening van de legeskosten. In Spanje kan dan 10 tot 14 dagen later de NIE worden opgehaald. Dit laatste hoeft overigens niet in persoon, maar kan door ieder op vertoon van de geregistreerde kopie van de NIE- aanvraag. De wachttijd via het Spaanse consulaat in Nederland kan oplopen tot 3 maanden.

Wat betekent deze wijziging in de praktijk?
In het kader van bijvoorbeeld een afwikkeling van een Spaanse nalatenschap, waarbij de kinderen in Nederland een woning en banktegoeden uit een erfenis van de vader of moeder verkrijgen, zullen de kinderen eerst een NIE- nummer moeten aanvragen, hetgeen mogelijkerwijs de procedure van de nalatenschapafwikkeling kan vertragen. Een suggestie voor de Nederlanders, met een (tweede) woning in Spanje, zou nu kunnen zijn om de kinderen een NIE te laten aanvragen wanneer ze een paar dagen met vakantie zijn in Spanje. De legeskosten voor een NIE bedragen 9,18 euro.

Bron: Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

mr. Samuel C.R. Totays FLORES Juridisch Advies Eerder verschenen in juni 2011 op Mondi.nl